Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2015.07.02.

2015.07.02

Bár meg tudnám változtatni a világot!.. - Bár magamat meg tudnám változtatni!..
Szenvedélyeink, függőségeink, gyengeségeink. Ha a vágy megvan a változásra, már jó.

Biztos ismered ezt az érzést.. mert az a Cél valahogy belénk van égetve, én újra és újra szembesülök vele. Odaadni az életem valami többért. De egy-egy ilyen fellángolás után visszazuhanok, s megint csak magamnak élek: hétköznapi vágyaimnak, elvárásaimnak, múlandó, szalmaláng céljaimnak. Hányódó játékaként a saját függőségeimnek.

Valamikor valahol valakik valamit nagyon elrontottak. Felbomlott az isteni rend. Mert ugyan hogyan tudnánk magunkban rendet tenni, hogyan lennénk képesek önmagunkat MEGVALÓSÍTANI, ha a világban nincs rend, ha a világ nem törekszik megvalósulni? Akinek nem él a szívében vágy, akinek nincs célja, nem jut el sehová.

S ugyan mi lehet az a cél, melynek érdekében áldozatot hozok? Megvalósulni - VALÓVÁ VÁLNI. Ami itt történik, az múlékony, tűnékeny, illanékony, törékeny. Nem megvalósul, hanem felvillan, majd elpusztul. Valóvá, örökké létezővé válni - ezt jelenti a megvalósulás. Hernyóból lepkévé transzmutálni magamat. Elpusztítani, feláldozni a hernyóembert a Pillangóért - a repülésért, a szabadságért. Él-e bennem ez a Kép egy magasabb valómról - egy Szabad Emberről, ki már nem rabja szenvedélyeinek, függőségeinek, sorsának, embertársainak, hanem életét valami nagyobb, perc-életén túlmutató cél szolgálatába állítja? Egy ember, aki Alkotóvá, Teremtővé válik, Kibontja magából saját isteni lényegét, MEGVALÓSÍTJA isteni küldetését. Beteljesül.

Aki az öröklétnek munkálkodik, alkotása tovább él. A részek létrehoznak valami többletet a részek összességénél. Ez nem véletlen. Ez az Örök Törvény.

Ha csak önmagammal foglalkozom, meddő úton járok. Aki erre biztat engem, ostoba vagy rosszakaróm. Életem önző lesz, öncélú, önmagába visszaforduló, rothadó. Mint a gyom, a tartalmas nedveket elszívom környezetemtől, míg végül teljesen egyedül maradok és semmivé foszlom. Az önző ember nem valósítja meg önmagát, küldetését. Az önző gyom pusztít és fojtogat maga körül. Ha eljön a Kertész, tövestül kitépi a gyomot, hagyja elszáradni, majd tűzre veti a többi szeméttel együtt. Az önző élet vége soha nem lehet boldog és elégedett. Az önző élet vége menthetetlen romlás, megsemmisülés. Az önző élet végének mások örülnek.

Többre vagyok hivatott. A hernyóember szénember. A szénember egy formátlan szikla. De a hernyóban el van rejtve a pillangó ígérete. A szénben el van rejtve a gyémánt ígérete. A formátlan sziklában a Teremtő egy gyönyörű szobor képét sejteti kezdetektől fogva. A pillangó Élet, a gyémánt Kincs, a szobor túlmutat a Végtelenen. Mit ajándékozok én a Társamnak?.. Mit adok másoknak? A lehetőség ott van bennünk elrejtve.

Van-e benned egy magasabb Vágy kiteljesedni, virágba borulni, repülni, gyémánt-tisztává, végtelen-üzenetűvé válni? Van-e benned Vágy valami örök után? A világ azt mondja, ez hazugság. De a világ vagy téved vagy rosszakaród. 

A világ azt mondja, ha feladod hernyó-életed, gyom-életed, szén- és szikla-életed, feladod az örömöt. De Vágyad nem csap be. Vágyad nagyobb örömöt ígér: önmagad ajándékozni, adni, jónak, önzetlennek lenni, értéknek lenni, részévé válni valami öröknek, valami többnek. A világ hazudik.

A világ tudja, hogy a transzmutáció fájdalommal jár. Lemondásokkal. Kínnal. Szenvedéssel. Áldozatokkal. A sziklát vésni kell, faragni, hogy a szobor kiléphessen az ormótlanság fogságából. Milyen könnyű innen támadni Vágyadat: "Ne tedd, mert nehéz, ne tedd, mert fáj." De ha nincs célod, nem jutsz el sehová. A hernyó elpusztul, a gyomot, a szenet tűzre vetik, a szikla pedig értelmetlenül, üzenettelenül mered, mint a többi száz- meg százezer. A zarándok nem indul el, az asszony nem szül, az élet elposványosodik, bűzlő mocsárrá válik, végül kiszárad.

Mi a magasabb cél? Mi az a többlet, melynek részévé válhatok? A nyár. A gyümölcs. Ékkő az Élet Katedrálisában. Öröklét.

 

A világ megváltoztatható. A világ önmagam hernyójának tükörképe. A világ is én vagyok.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

...

(Zsó, 2015.07.19 13:18)

Pontosan. :)