Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2014.06.02.

2014.06.02

Sokat gondolkozom megint Mária Magdolnán. Nem azon a Da Vinci kód-féle módon. :) Sokkal inkább azon, hogy mennyire szerette Jézust. És hogy Jézus milyen sokra tartotta Mária Magdolna szeretetét. 
Manapság szeretjük bemocskolni a tiszta szeretetet.. az egyetlent, ami a világ legeslegnagyobb kincse. Nem akarunk hinni abban, hogy a tisztaság és a férfi-nő közti szeretet megfér egymás mellett. Nem ezt látjuk a TV-ben. És persze vannak ellenpéldák sajnos még az egyházon belül is olyan papokról, akik elárulnak mindent, amire az életüket feltették, és visszaélnek lehetőségeikkel. Sajnos van ilyen, s ez nem csak testi, de lelki értelemben is borzalmas, hiszen ez az élmény örökre elronthatja a másik ember Isten-kapcsolatát. De nem szeretem az általánosítgatásokat. Rossz emberek mindenhol vannak. De jó emberek is. Kiváló emberek. Csodás emberek, akik egész életükben küzdenek saját maguk jobbításán, s közben ezreket vezetnek Isten szeretetébe.

Van tiszta szeretet. Van tiszta szerelem. Vannak nagy kegyelmek, amelyek megóvhatnak a kísértéstől. És magának, Isten szeretetének tapasztalása is létezik, amely úgy éget, mint a tűz, s az ember majd' belehal.. s mégis újra, s újra érezni akarja, el akar égni ebben a fájdalmas szeretetben, mert az semmi földi örömhöz, boldogsághoz nem fogható. Misztikus Szeretet - talán most így fogom nevezni. 

Tudod.. Jézus kiválasztja az apostolokat, meg ott vannak a tanítványok is, akik hallgatják Őt 3 éven át. 3 éven át hallgatják, s nem értik Jézust. Az utolsó vacsorán, amikor Jézus már nem hasonlatokban beszél, akkor ezt mondják Neki: "Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél." Mit válaszol Jézus? "Most hisztek? Eljön az óra - már el is jött -, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok."

 

Nem elég a hit. Nem elég a bizonyosság. Szeretet kell.
Jánost kivéve az összes apostol elfut még ott a Getszemáni kertben, s vissza se tér, talán csak távolról figyeli az eseményeket reszketve, az ösztöneit követve. Péter ugyan próbál az Úr közelében maradni, de félelmében még ő is háromszor megtagadja.

Az asszonyok. Ők azok, akik végigkísérik Jézust a keresztútján. Nem sokat beszél ezalatt az idő alatt, de az asszonyoknál megáll. Még Ő vigasztalja az Érte zokogó nőket. Micsoda szeretettel találkozunk itt?! A haldokló Isten a síró asszonyokat csitítja, tanítja, vigasztalja utolsó erőfeszítéseivel. Mert Ők nem hagyták el. Jézus becsüli a nőket. Anyjáról még a kereszten is gondoskodik: rábízza legkedvesebb tanítványára, Jánosra.

S mi történik Jézus halála után? Hol vannak harmadnap reggel az apostolok?.. Bujkálnak zárt ajtók mögött félelmükben, és teljes reménytelenségükben, elkeseredve. Nem így Mária Magdolna, aki még halálában is úgy szereti Jézust.. Őt nem az esze vezette az Úrhoz, hanem a szíve. S a szív nem ismeri a halált. A szív a szeretetet ismeri, s a halál után is tovább szeret. Az igazi hit a szívben lakozik.
És Mária Magdolna ott van a sírnál és keresi az Urat. S bár nem érti Ő sem a Feltámadás misztériumát, amikor a sírt üresen találja, de szeret. Kétségbeesve szeret. 

>>Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: "Asszony, miért sírsz?" -- "Mert elvitték Uramat, s nem tudom, hová tették." E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, de nem tudta róla, hogy Ő az. Jézus megkérdezte: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: "Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy elvihessem magammal." Jézus most nevén szólította: "Mária!" Erre megfordult, s csak ennyit mondott: "Rabboni!", ami annyit jelent: "Mester!". Jézus ezt mondta neki: "Engedj! Még nem mentem föl az én Atyámhoz. Inkább menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez." Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak: "Láttam az Urat, s ezt mondta nekem!"<< (Jn 20,11--18).

Hogy szerethet így az Isten?! Nem tudja megállni, hogy ne vigasztalja meg a zokogó asszonyt, pedig küldetése van: a MEGVÁLTÁS. Sietne már Atyjához. De a Fiú nem megy tovább. Megáll. Megszólítja őt.. szinte látom, ahogy elmosolyodik.. ahogy a könnyein és kétségbeesésén szinte megvakult nőt a nevén szólítja: "Mária!"..

Azt hiszem, ez a Világegyetem, az egész Univerzum történetének egyik leggyönyörűbb pillanata..
Az ember sír, Isten szeret - mondja Dsida. Igen.. Isten szeret. Jobban szeret. 
Talán nem ez volt a terv. Talán Péter aposolnak akart először megjelenni. Talán így kellett volna lennie. De a szeretet mindent felülír. Mert Mária Magdolna jobban szerette az Urat. Eszét vesztve, önmaga életével mit sem törődve is szerette az Urat még azelőtt, hogy megtapasztalta volna a Feltámadás csodáját.. még azelőtt, hogy Jézus elküldte volna a Vigasztaló Szentlelket. Jézus maga vigasztalta meg Mária Magdolnát. Megesett rajta a szíve.

A Szentháromság még saját magánál is jobban szereti az embert. Az Atya feláldozza Fiát, hogy megváltson minket. A Fiú pedig késlekedik újra egyesülni Atyjával, hogy megvigasztaljon egy gyönge nőt. 

Egy nőt, aki csöndes alázattal segédkezett Körülötte, gondoskodott Róla és az apostolokról.. csak hogy a közelében lehessen. Mert szerette Jézust, aki megmentette nem csak földi életét, de a lelkét is. Tiszta, emésztő szeretettel. Azt hiszem, csak így érdemes....

A legenda szerint az Úr mennybemenetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akart többé embert látni. Ezért elment Aix-les- Bains környékére (ma Dél-Franciaország), és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül, vezekelve. Az imádság minden órájában angyalok emelték az égbe -- ilyenkor arca ragyogott, mint a nap. Egyszer csak rábukkant egy pap és elvitte a templomba. Ott megáldozott és karját kitárva elszenderedett az oltár mellett.
[http://www.katolikus.hu/szentek/0722.html]

 

Na ez a Szerelem.

 

 

 

 

 

 


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.